Jste zde

Myslíme na budoucnost ...

 • Pobočka 
  Česká republika
 • 21. 06. 2017
 • email
 • fb
 • twitter
 • Normy ISO 14001 se týkají managementu životního prostředí, který snižuje dopady činností organizace na životní prostředí. Zavedli jsme a udržujeme systém environmentálního managementu, splňujícího požadavky ČSN EN ISO 14001:2016. Výzkumný ústav pozemních staveb - certifikační společnost, s.r.o. nám 15. 6. 2017 udělila certifikát č. 3009/073-17/EMS.
  Naše společnost splnila tyto podmínky:
  1. Stanovení environmentální politiky.
  2. Definování činností firmy, které mají dopad na životní prostředí.
  3. Sledování platných a vznikajících zákonných i jiných požadavků týkajících se životního prostředí a jejich zakomponování do procesů firmy.
  4. Stanovení dlouhodobých cílů environmentální politiky společnosti.
  5. Vzdělávání zaměstnanců v dané oblasti.
  6. Sledování, měření dopadů a přijímání preventivních opatření.

  Systém environmentálního managementu ISO 14001 - Metalcom Kutná Hora, a.s.