Jste zde

„Všichni chceme slyšet a mít pocit, že dostáváme a dáváme to nejlepší, pravé, poctivé, že spolu jednáme FAIR.“

Společnost METALCOM Kutná Hora a.s. je významným dodavatelem na trhu se spojovacím materiálem pro průmysl. S našimi partnery se snažíme navázat fair vztahy a to nejen v obchodní oblasti. Naše zájmy nejsou primárně zaměřeny pouze na ekonomické cíle, ale klademe důraz také na etiku podnikání. V našem konání a rozhodnutích zohledňujeme všechny aspekty, které na podnik působí z vnějšího prostředí, protože si uvědomujeme svou společenskou zodpovědnost, kterou považujeme za přirozenou a která nám pomáhá zařadit se mezi nejlepší na trhu.

Snažíme se realizovat nové trendy v oblasti ochrany životního prostředí, pořádáme a dlouhodobě podporujeme sportovní a kulturní akce pro veřejnost, klienty i zaměstnance. Myslíme na naši budoucnost – naše děti, pro které jsou pravidelně konané dětské dny naplněny nejen zábavou, ale také poznáním. Dny otevřených dveří v našem sídle nám pomáhají blíže se seznámit s širší veřejností a nabízejí možnost diskuze popř. aktivní účastí na řešení regionálních problémů.

Politika vedení společnosti spočívá také ve vytváření přátelského prostředí, poskytování rovných příležitostí, podílu na rozhodování a odpovědnosti za dobré výsledky pro naše zaměstnance. Zlepšování pracovních podmínek a rozvoj dovedností, znalostí a vzdělávání  zaměstnanců je samozřejmostí.

VYTVÁŘÍME FAIR SPOJENÍ, přijďte a navažte ho s námi.