Jste zde

Kanban

Princip činnosti systému KANBAN

KANBAN (japonsky – kartička, štítek) je systém vyvinutý ve firmě Toyota, který využívá při řízení produkce princip výroby na výzvu, někdy také nazývaný jako tahový systém řízení. Vyrábí se jen to, co skutečně požaduje zákazník, v množství a v čase, ve kterém je výrobek požadován. V systému KANBAN jsou přesně definovány dodavatelsko-odběratelské vztahy, tj. okruhy pracovišť, která si navzájem dodávají a odebírají materiál a rozpracované výrobky. 

Při zásobování systémem kanban je k dispozici kompletní sortiment zboží, které zákazník hradí až po spotřebě. Mezi hlavní výhody kanbanu kromě snížení nákladů patří i to, že většina operativy se přenáší na dodavatele (snížení oběhu dokladů, minimalizace práce s obaly).
 
Proč dodávat spojovací materiál systémem kanban METALCOM?Sklady KANBAN Metalcom.
Spojovací materiály patří do kategorie tzv. C položek, o kterých je známo, že je levné je nakoupit, ale nákladné pořídit. Vyzkoušeným pravidlem je, že celková hodnota těchto položek je tvořena z 80 % pořízením a jen z 20 % vlastní hodnotou.
 
Více než 20leté zkušenosti velkoobchodu spojovacím materiálem jsme zapracovali do uceleného systému, který respektuje pravidla trhu a potřeby zákazníků v jednotlivých zemích .

 

Druhy systému Kanban METALCOM

Níže jsou uvedeny dva základní druhy dodávek spojovacího materiálu systémem Kanban METALCOM. Tyto druhy mohou být upraveny dle potřeb zákazníka.
 • MCK1 - při dodávkách systémem Kanban METALCOM MCK1 si kanbanové karty skenuje zákazník.
 • MCK2 - při dodávkách systémem Kanban METALCOM MCK2 se i o skenování kanbanových karet stará dodavatel, zákazník pouze spotřebovává zboží.

Činnost obou těchto způsobů je znázorněna na následujících schématech.

Dodávky spojovacího materiálu systémem Kanban Metalcom MCK1.

Dodávky spojovacího materiálu systémem Kanban Metalcom MCK2.

Před zahájením dodávek

zákazník po dohodě s dodavatelem určí:

 • spotřebu spojovacího materiálu za minulé období,
 • místo dodávek (sklad, výroba, …),
 • množství bezpečnostní zásoby (podle možnosti skladovací kapacity),
 • frekvenci dodávek (podle možnosti skladovací kapacity),
 • kdo zajišťuje regály, druh a počet,
 • druh systému dodávek,
 • frekvence fakturace (dle spotřeby nebo měsíčně),
 • počet dnů splatnosti od data spotřeby.

Po podepsání smlouvy

Dodavatel nebo zákazník provede instalaci regálů, programu, případných čtecích zařízení dle dohody a vybraného druhu dodávek systému kanban. První návoz určené zásoby provede dodavatel. Minimální počet obalů jsou dva, aby nikdy nebyla zásoba spotřebována do nulového stavu.

Pro zákazníka poskytujeme

 • Plnou odpovědnost za dodávky materiálu bez pomoci zákazníka.
 • Přizpůsobení se potřebám zákazníka.
 • Navržení optimální velikosti dodávek, zásob, regálů a plastových obalů.
 • Možnost zřízení více zásobovacích míst.
 • Systém čárových kódů.
 • Elektronickou komunikaci (přímý import dat různých dokladů).
 • Vybavení obslužnými prostředky (regály, zásobníky, čtecí zařízení, štítky).
 • Operativní změnu v případě potřeby.

Používané prostředky naší společnosti

Regály

Velmi vhodné jsou tzv. spádové regály, které je možné jednoduše prodloužit v podélném stavu a optimalizovat hloubku. Je možné je vybavit šikmými policemi pro jednoduchou manipulaci.

Regály používané při dodávkách systémem Kanban Metalcom.Regály používané při dodávkách systémem Kanban Metalcom.Regály používané při dodávkách systémem Kanban Metalcom.

Princip spádových regálů umožňuje bezproblémové vyskladňování zboží na principu FIFO (First In First Out). Tento princip se uplatňuje všude tam, kde je třeba mít perfektní přehled o toku zboží. Pokrokový tvar rámu umožňuje flexibilní přestavbu regálů a díky bohatému příslušenství umožňuje mnohostranné využití. Lehce přestavitelná výška traverz umožňuje flexibilní přizpůsobení světlé výšky jednotlivých úrovní skladovanému zboží. Spádový regál (KDR) se vyznačuje jednoduchou a rychle přizpůsobitelnou ergonomií podle individuálních požadavků zákazníka.

Vending - automaty na vydávání zboží

Automaty na vydávání zboží používané při dodávkách spojovacího materiálu systémem Kanban Metalcom.

Obaly

Výběr barev, velikostí a typů vždy řešíme individuálně se zákazníkem.

Základní typy jsou KLT 3215 (300x200x148 mm)  a LF 221 (234x150x122 mm). 

Přepravní obaly pro spojovací materiál používané při dodávkách systémem Kanban Metalcom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtečky čárových kódů, tiskárny

Čtečky čárových kódů používané při dodávkách systémem Kanban Metalcom.Čtečky čárových kódů používané při dodávkách systémem Kanban Metalcom.Tiskárny používané při dodávkách systémem Kanban Metalcom.

 

Štítky