Jste zde

KANBAN (japonsky – kartička, štítek) je systém vyvinutý ve firmě Toyota, který využívá při řízení produkce princip výroby na výzvu, někdy také nazývaný jako tahový systém řízení. Vyrábí se jen to, co skutečně požaduje zákazník, v množství a v čase, ve kterém je výrobek požadován. V systému KANBAN jsou přesně definovány dodavatelsko-odběratelské vztahy, tj. okruhy pracovišť, která si navzájem dodávají a odebírají materiál a rozpracované výrobky.

Systém KANBAN využívá signalizaci poklesu zásob pod stanovenou hladinu. Tato signalizace je pro předřazený výrobní stupeň pokynem k výrobě.

Výška nákladů na jeho zavedení v porovnání s jinými systémy dílenského řízení je zanedbatelná. Tuto skutečnost je možné podpořit následujícími údaji, které byly získány analýzou ve 100 podnicích, kde byl KANBAN implementován:

 • snížení zásob ve výrobě o 60–90 %,
 • redukce seřizovacích časů o cca 95 %,
 • zkrácení průběžných časů výroby o 50–80 %,
 • redukce potřeby ploch o cca 50 %,
 • snížení personálních nákladů o cca 60 %,
 • snížení nákladů na kvalitu o 20–60 %.

Důvody pro zavedení systému řízení KANBAN

 • Snižování velikosti výrobních dávek, čímž je možná pružnější reakce na potřeby zákazníka.
 • Rychlá odezva na požadavky.
 • Kontrola kvality není nutná.
 • Možnost kompletace předem.
 • Redukce chybovosti.
 • Snížené náklady na dopravu.
 • Snížené náklady na zjišťování opakujících se informací.
 • Žádné jednotlivé poptávky a objednávky, žádné skladové náklady.
 • Platba až po spotřebě zboží.
 • Není nutno hlídat termínované objednávky.
 • Uvolnění kapitálu z důvodu snížení skladových zásob.
 • Kontrola dodacích listů a faktur je značně zjednodušená.
 • Jednoduchost (jednoduchá pravidla řízení většinou mechanickými prostředky).
 • Menší počet dílů v oběhu.
 • Nižší požadavky na prostor a nižší ztráty z nekvalitní výroby.
 • Výroba právě v čase, kdy to potřebujeme (Just-in-Time).
 • Vizuální systém řízení (zrakové vnímání zvýrazněných informací).
 • Snížení pořizovací doby.
 • Zprůhlednění obchodních vztahů.