Jste zde

Označení Zkratka Obsaženo v Název Popis
04   matice Ocel uhlíková
05   matice Ocel uhlíková kalená a popouštěná
10   matice Ocel uhlíková kalená a popouštěná
10.9   šrouby Ocel uhlíková kalená a popouštěná
100   šrouby Ocel uhlíková kalená a popouštěná
100HV   podložky Ocel tvrdost 100 HV
11H   matice Ocel uhlíková
12   matice Ocel legovaná kalená a popouštěná
12.9   šrouby Ocel legovaná kalená a popouštěná
140HV   podložky Ocel tvrdost 140 HV
14H   šrouby Ocel uhlíková
17H   matice Ocel uhlíková
200HV   podložky Ocel tvrdost 200 HV
22H   šrouby Ocel uhlíková kalená a popouštěná
3.6   šrouby Ocel uhlíková
33H   šrouby Ocel uhlíková kalená a popouštěná
4   matice Ocel uhlíková
4.6   šrouby Ocel uhlíková
4.8   šrouby Ocel uhlíková
45H   šrouby Ocel legovaná kalená a popouštěná
5   matice Ocel uhlíková
5.6   šrouby Ocel uhlíková
5.8   šrouby Ocel uhlíková
6   matice Ocel uhlíková
6.8   šrouby Ocel uhlíková
8   matice Ocel uhlíková kalená a popouštěná
8.8   šrouby Ocel uhlíková kalená a popouštěná
90   šrouby Ocel uhlíková kalená a popouštěná
9.8   šrouby Ocel uhlíková kalená a popouštěná
A1 (-50, -70, -80)   šrouby, matice, podložky, vruty, kolíky Nerez austenitická (pro obrábění)
A2 (-50, -70, -80)   šrouby, matice, podložky, vruty, kolíky Nerez austenitická (nejpoužívanější)
A3 (-50, -70, -80)   šrouby, matice Nerez austenitická (stabilizovaná A2)
A4 (-50, -70, -80)   šrouby, matice, podložky, vruty, kolíky Nerez austenitická (kyselinovzdorná)
A5 (-50, -70, -80)   šrouby, matice Nerez austenitická (stabilizovaná A4)
AL1 Al nýty (trubkové) Hliník Al99,5
AL1 Al podložky Hliník Al99,5
AL1 Al nýty Hliník Al99,5
AL2 Al nýty Hliník AlMg5
AL3 Al šrouby, matice Hliník AlMn1
AL4 Al nýty Hliník AlCu4Mg
AL5 Al šrouby, matice Hliník AlZnMgCu0,5
AL6 Al šrouby, matice Hliník AlZn5,5MgCu
Buk   železniční svršek Buk  
C1 (-50, -70, -110)   šrouby, matice Nerez martenzitická (turbíny, čerpadla, nože)
C15   šrouby, matice Ocel cementovaná
C3 (-80)   šrouby, matice Nerez martenzitická (čerpadla, ventily)
C35   matice Ocel uhlíková kalená a popouštěná
C4 (-50, -70)   šrouby, matice Nerez martenzitická (pro obrábění, podobná C1)
C45   podložky Ocel uhlíková kalená a popouštěná
CU1 Cu podložky Měď Cu99,5
CU1 Cu nýty Měď Cu99,5
CU2 Ms podložky Mosaz CuZn37
CU2 Ms šrouby, matice, nýty Mosaz CuZn37
CU3 Cu šrouby, matice Měď CuZn39Pb3
CU4 Bronz podložky Bronz CuSn36
CU5 Cu šrouby, matice Měď CuNi1Si
CU6 Cu šrouby, matice Měď CuZn40
CU7 Cu šrouby, matice Měď CuAl10Ni5Fe4
Dub   železniční svršek Dub  
F1 (-45, -60)   šrouby, matice Nerez feritická (pro jednodušší zařízení)
Filt   speciální plastový program Filc  
FS   matice Duroplast černý
FSt   podložky, kolíky, pera, pružiny Ocel pružná
GG   matice Litina šedá
Gr.5   šrouby Ocel uhlíková kalená a popouštěná
GT   šrouby, podložky Litina temperovaná
HDPE   speciální plastový program Polyethylen vysokotlaký
In   nýty Nerez austenitická (nejpoužívanější)
KS   speciální plastový program Plast  
LDPE   speciální plastový program Polyethylen nízkotlaký
NBR   speciální plastový program Kaučuk syntetický
Nylon   speciální plastový program Polyamid  
PA   speciální plastový program Polyamid  
PA6   speciální plastový program Polyamid  
PA6.6   šrouby, matice, podložky, spec. plastový program Polyamid  
PE   podložky, speciální plastový program Polyethylen  
PS   speciální plastový program Polystyren  
PVC   speciální plastový program Polyvinylchlorid  
St   všechny Ocel všeobecná
Titan   pera, pružiny a koule Titan  
TP   speciální plastový program Thermoplast  
Z410   speciální plastový program Ocel slitina kovů