Jesteś tutaj

Pamiętamy o przyszłości

 • Pobočka 
  Czechy
 • 6. 01. 2018
 • email
 • fb
 • twitter
 • Normy ISO 14001 dotyczą zarządzania środowiskiem, które ogranicza wpływ działalności organizacji na środowisko. Wprowadziliśmy i utrzymujemy system zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania normy ČSN EN ISO 14001:2016. Instytucja o nazwie Výzkumný ústav pozemních staveb - certifikační společnost, s.r.o. (dnia 15. 06. 2017 Instytut badawczy Budownictwa Lądowego - jednostka certyfikacyjna, sp. z o.o.) przyznała nam certyfikat nr 3009/073-17/EMS.

  Nasza firma spełniła następujące warunki:

  • Określenie polityki środowiskowej.
  • Zdefiniowanie czynności w ramach działalności firmy mające wpływ na środowisko naturalne.
  • Monitorowanie obowiązujących i powstających przepisów prawa i innych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ich uwzględnienie w procesach firmy.
  • Wyznaczenie długoterminowych celów polityki środowiskowej firmy.
  • Kształcenie pracowników w danym zakresie.
  • Monitorowanie, pomiar wpływu i podejmowanie środków profilaktycznych.

  Systém environmentálního managementu ISO 14001 - Metalcom Kutná Hora, a.s.