Jste zde

Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
s půlkulatou hlavou plochou 02 2301 660 82952
s půlkulatou hlavou plochou 02 2301 124 82952
přesné s plochou kulovou hlavou 02 2304 674 82958
se zápustou hlavou plochou 02 2311 661 82954
se zápustnou čočkovitou hlavou 02 2315 662 82956
s plochou hlavou A 02 2330 7338 82976
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
poloduté B 7338
tažené C 7338
tenkostěnné válcové A 02 2380 7340 82972