Jste zde

Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
nekalené m6 02 2150 2338 7 85021
kalené m6 8734 6325
s vnitřním závitem D-m6 8735 7979 85018
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
kuželové 02 2170 8744 1471 85025
lícované 02 2171 8745 1472
válcové (rýhované kuželovitě od poloviny) 02 2174 8741 1474 85026
válcové (rýhované po celé délce) 02 2173 8740 1473 85024
s půlkulovou hlavou 02 2190 8746 1476 82981
hřeby se zápustnou hlavou 02 2191 8747 1477 82982
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
se štěrbinou pro velké zatížení 02 2156 8752 1481 85023
se štěrbinou, lehké provedení 13337 7346
spirálové, těžké provedení 8748 7344
spirálové regulovatelné 8750 7343
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
s mezními úchylkami h11 a dírou B 02 2111 2341 1444 83002
přivařovací se závitem PT 13918 32501
přivařovací bez závitu UT 13918 32501
přivařovací s vnitřním závitem IT 13918 32501
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
standardní 02 1781 1234 94
zákolníky 11023
pružné dvojité D 11024
pružné jednoduché E 11024
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
těsná A 02 2562 773 6885
klíny s nosem 774 6887
Woodruffova 3912 6888 85008