Jesteś tutaj

Zasada funkcjonowania systemu KANBAN

KANBAN (po japońsku – kartka, etykieta) jest to system opracowany w firmie Toyota, który wykorzystuje ona w zarządzaniu produkcją, zasada produkcji na wezwanie. Produkuje się tylko to, czego rzeczywiście potrzebuje klient, w ilości i czasie, w którym wyrób jest potrzebny. W systemie KANBAN są dokładnie zdefiniowane stosunki dostawcy i odbiorcy, tzn. grupy stanowisk, które wzajemnie dostarczają i odbierają materiał i półwyroby.

System KANBAN wykorzystuje sygnalizację obniżenia zasobów poniżej ustalonego poziomu. Ta sygnalizacja jest dla poprzedzającego stopnia produkcji sygnałem do produkcji.

Koszty jego wprowadzenia w porównaniu z innymi systemami zarządzania produkcją są nieznaczne. Potwierdzają to następujące dane, które uzyskano w wyniku analizy 100 przedsiębiorstw, w których implementowano system KANBAN:

 • redukcja zasobów w produkcji o 60–90 %,
 • redukcja czasów ustawczych o ok. 95 %,
 • skrócenie czasów produkcji o 50–80 %,
 • redukcja przestrzeni produkcyjnej o ok. 50 %,
 • obniżenie kosztów personalnych o ok. 60 %,
 • obniżenie kosztów jakości o 20–60 %.

Powody dla wprowadzenia systemu zarządzania KANBAN

 • Redukcja wielkości partii produkcyjnych, dzięki czemu jest możliwe bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby klienta.
 • Szybka odezwa na zapotrzebowania.
 • Kontrola jakości nie jest konieczna.
 • Możliwość kompletacji z góry.
 • Redukcja błędów.
 • Obniżenie kosztów transportu.
 • Obniżenie kosztów uzyskiwania powtarzających się informacji.
 • Mniejsza liczba odbiorów towaru.
 • Bez pojedynczych zapytań i zamówień.
 • Bez kosztów magazynowych.
 • Płatność po otrzymaniu towaru.
 • Nie jest konieczne śledzenie zamówień terminowanych.
 • Uwolnienie kapitału dzięki obniżeniu zasobów magazynowych.
 • Kontrola kwitów dostawy i faktur jest znacznie uproszczona.
 • Prostota (proste zasady zarządzania przeważnie mechanicznymi środkami).
 • Mniejsza liczba części w obiegu.
 • Mniejsze wymagania co do przestrzeni i niższe straty z brakowości.
 • Produkcja dokładnie w czasie, kiedy to jest potrzebne (Just-in-Time).
 • Wizualny system zarządzania (wzrokowe postrzeganie uwidocznionych informacji).
 • Skrócenie czasu nabywania.
 • Bardziej przejrzyste stosunki handlowe.
 • Oprócz tego elementy złączne należą do kategorii tzw. pozycji C, o których wiadomo, że można je tanio kupić, ale drogo nabyć. Wypróbowaną zasadą jest, że wartość całkowitą tych pozycji tworzy w 80 % nabycie a tylko 20 % wartość własna.