Nachádzate sa tu

KANBAN /japonsky-kartička,štítok/ predstavuje systém vyvinutý spoločnosťou Toyota, ktorý využíva pri riadení produkcie princíp výroby na výzvu. Označuje sa tiež pojmom ťahový systém. Princíp činnosti kanbanu spočíva v tom, že sa vyrába len to, čo zákazník požaduje, v množstve a čase, ktorý zákazník požaduje. V rámci systému KANBAN sú presne definované dodávateľsko-odberateľské vzťahy, respektíve okruhy pracovísk, ktoré si navzájom dodávajú a odoberajú materiál a rozpracované výrobky.

Systém KANBAN využíva signalizáciu poklesu zásob pod stanovenú hladinu. Táto signalizácia je pre predražený výrobný stupeň  pokynom k výrobe.

Výška nákladov na jeho zavedenie v porovnaní s inými systémami dielenského riadenia je zanedbateľná. Túto skutočnosť je možné podporiť údajmi, zistenými analýzou kanbanu, zavedeného v prevádzkach 100 podnikov: 

 • Zníženie zásob vo výrobe o 60-90%,
 • Redukcia zriaďovacích časov o cca 95%,
 • Redukcia potreby plôch o cca 50%,
 • Zníženie personálnych nákladov o cca 60%,
 • Zníženie nákladov na kvalitu o 20-60%.

Dôvody pre zavedenie systému riadenia KANBAN

 • Znižovanie veľkosti výrobných dávok, čím je možná pružnejšia reakcia na potreby zákazníka.
 • Rýchla odozva na požiadavky.
 • Kontrola kvality nie je nutná.
 • Možnosť  kompletizácie  vopred.
 • Redukcia chybovosti.
 • Znížené náklady na dopravu.
 • Znížené náklady na zisťovanie opakujúcich sa informácií.
 • Menší počet príjmu tovaru.
 • Žiadne jednotlivé dopyty a objednávky.
 • Žiadne skladové náklady.
 • Platba po spotrebe tovaru.
 • Nie je nutné sledovať termínované objednávky.
 • Uvoľnenie kapitálu z dôvodov zníženia skladových zásob.
 • Kontrola dodacích listov a faktúr je značne zjednodušená.
 • Jednoduchosť / jednoduché pravidlá riadenia prevažne mechanickými prostriedkami/.
 • Menší počet dielov v obehu.
 • Nižšie požiadavky na priestor a nižšie straty z nekvalitnej výroby.
 • Výroba práve v čase, kedy to potrebujeme/Just-in-Time/.
 • Vizuálny systém riadenia / zrakové vnímanie zvýraznených informácií/.
 • Zníženie obstarávacej doby.
 • Spriehľadnenie obchodných vzťahov.
 • Okrem toho spojovacie materiály patria do kategórie tzv. C položiek, o ktorých je známe, že je lacné ich nakúpiť, ale nákladné ich obstarať. Overeným pravidlom je, že celková hodnota týchto položiek je tvorená z 80% obstaraním a len 20% vlastnou hodnotou.