Nachádzate sa tu

Všetci chceme počuť a mať pocit, že dostávame a dávame to najlepšie, pravé, poctivé, že spolu rokujeme FÉR.

Spoločnosť METALCOM Kutná Hora a.s. je významným dodávateľom na trhu so spojovacím materiálom pre priemysel. So svojimi partnermi sa snažíme nadviazať férové vzťahy, a to nielen v obchodnej oblasti. Naše záujmy nie sú primárne zamerané iba na ekonomické ciele, ale kladieme dôraz aj na etickosť podnikania. Vo svojom konaní a svojich rozhodnutiach zohľadňujeme všetky aspekty, ktoré na podnik pôsobia z vonkajšieho prostredia, pretože si uvedomujeme svoju spoločenskú zodpovednosť, ktorú považujeme za prirodzenú a ktorá nám pomáha zaradiť sa medzi najlepších na trhu.

Snažíme sa realizovať nové trendy v oblasti ochrany životného prostredia, organizujeme a dlhodobo podporujeme športové akcie pre verejnosť, klientov aj zamestnancov. Myslíme na našu budúcnosť – naše deti, pre ktoré sa pravidelne konajú detské dni naplnené nielen zábavou, ale aj poznaním. Dni otvorených dverí v našom sídle nám pomáhajú bližšie sa zoznámiť so širšou verejnosťou a ponúkajú možnosť diskusie, prípadne aktívnu účasť na riešení regionálnych problémov.

Politika vedenia spoločnosti spočíva aj vo vytváraní priateľského prostredia, v poskytovaní rovnakých príležitostí, podiele na rozhodovaní a v zodpovednosti za dobré výsledky pre našich zamestnancov. Zlepšovanie pracovných podmienok a rozvoj zručností, vedomostí a vzdelávania zamestnancov je samozrejmosťou.

Vytvárame FÉR SPOJENIE, príďte a nadviažte ho s nami.