Jesteś tutaj

„Wszyscy chcemy słyszeć i mieć poczucie, że dostajemy i dajemy z siebie to najlepsze, czyli poczucie że razem działamy FAIR.“

Spółka METALCOM Kutná Hora a.s. jest znaczącym dostawcą na rynku elementów złącznych dla przemysłu. Z naszymi partnerami staramy się nawiązać stosunki fair nie tylko na poziomie handlowym. Nasze interesy nie są w pierwszym rzędzie zamierzone wyłącznie na cele ekonomiczne, ale kładziemy nacisk także na etykę biznesu. W naszych działaniach i decyzjach uwzględniamy wszystkie aspekty, które oddziałują na przedsiębiorstwo z zewnętrznego środowiska, ponieważ uświadamiamy sobie swoją społeczną odpowiedzialność, którą uważamy za naturalną i która pomaga nam do bycia między najlepszymi na rynku.

Staramy się realizować nowe trendy w obszarze ochrony środowiska naturalnego, organizujemy i długoterminowo wspieramy przedsięwzięcia sportowe dla społeczeństwa, klientów i pracowników. Myślimy o naszej przyszłości – naszych dzieciach, dla których są regularnie organizowane dni dziecka wypełnione nie tylko zabawą, ale także nauką. Dni otwartych drzwi w naszej siedzibie pomagają nam bliżej zapoznać się z szerszą społecznością oraz oferują możliwość dyskusji ew. aktywnego udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Polityka zarządzania spółką polega także na tworzeniu przyjaznego środowiska, tworzeniu równych szans, współudziału w decydowaniu i odpowiedzialności za dobre wyniki dla naszych pracowników. Podnoszenie warunków pracy, rozwój umiejętności, wiedzy i wykształcenia pracowników jest czyś oczywistym.

ŁĄCZYMY FAIR, przyjdź i połącz się z nami.