Nachádzate sa tu

Kanban

Princip činnosti systému KANBAN

KANBAN /japonsky-kartička,štítok/ predstavuje systém vyvinutý spoločnosťou Toyota, ktorý využíva pri riadení produkcie princíp výroby na výzvu. Označuje sa tiež pojmom ťahový systém. Princíp činnosti kanbanu spočíva v tom, že sa vyrába len to, čo zákazník požaduje, v množstve a čase, ktorý zákazník požaduje. V rámci systému KANBAN sú presne definované dodávateľsko-odberateľské vzťahy, respektíve okruhy pracovísk, ktoré si navzájom dodávajú a odoberajú materiál a rozpracované výrobky.

Pri zásobovaní systémom KANBAN máte k dispozícii kompletný sortiment tovaru, ktoré hradíte po spotrebe. Medzi hlavné výhody Kanbanu okrem zníženia nákladov patrí aj to, že väčšina operatívy sa prenáša na dodávateľa (zníženie obehu dokladov, minimalizácia práce s obalmi). 

Prečo dodávať spojovací materiál systémom kanban METALCOM?
Spojovacie materiály patrí do kategórie tzv. C položiek, o ktorých je známe, že je lacné je nakupovať, ale nákladné zaobstarať. Vyskúšaným pravidlom je, že celková hodnota týchto položiek je tvorená z 80% obstaraním a len z 20% vlastnej hodnotou. Viac ako 20 ročnej skúsenosti veľkoobchodu spojovacím materiálom sme zapracovali do uceleného systému, ktorý rešpektuje pravidlá trhu a potreby zákazníkov v jednotlivých krajinách.

Druhy systému Kanban METALCOM

Nižšie sú uvedené dva základné druhy dodávok spojovacieho materiálu systémom Kanban METALCOM. Tieto druhy môžu byť upravené podľa potrieb zákazníka.
 • MCK1 - pri dodávkach systémom Kanban METALCOM MCK1 si kanbanové karty skenuje zákazník.
 • MCK2 - pri dodávkach systémom Kanban METALCOM MCK2 sa aj o skenovanie kanbanových kariet stará dodávateľ, zákazník len spotrebováva tovar.

Činnosť oboch týchto spôsobov je znázornená na následujúcich schémach.

Kanban

Kanban

 

Pred spustením dodávok

zákazník po dohode s dodávateľom určí:

 • spotrebu spojovacieho materiálu za minulé obdobie,
 • miesto dodávok (sklad, výroba? ...),
 • množstvo bezpečnostné zásoby (podľa možnosti skladovacie kapacity),
 • frekvenciu dodávok (podľa možnosti skladovacie kapacity),
 • kto zabezpečuje regály, druh a počet,
 • druh systému dodávok (viď nasledujúca tabuľka),
 • frekvencia fakturácie (podľa spotreby alebo mesačne),
 • počet dní splatnosti od dátumu spotreby.

Po podpise zmluvy

Dodávateľ alebo zákazník vykoná inštaláciu regálov, programu, prípadných čítacích zariadení podľa dohody a vybraného druhu dodávok systému KANBAN (pozri tabuľku). Prvý návoz určené zásoby vykoná dodávateľ. Minimálny počet obalov sú dva, aby nikdy nebola zásoba spotrebovaná do nulového stavu.

Zákazníkovi poskytujeme

 • Plnú zodpovednosť  za dodávky materiálu bez pomoci zákazníka.
 • Prispôsobenie sa potrebám zákazníka.
 • Návrh optimálnej veľkosti dodávok, zásob, regálov a plastových obalov.
 • Možnosť  riadenia viacerých zásobovacích miest.
 • Systém čiarových kódov.
 • Elektronickú komunikáciu/ priamy import údajov rôznych dokladov /.
 • Vybavenie obslužnými prostriedkami / regálmi, prepravkami, čítacími zariadeniami, štítkami/.
 • Operatívnu zmenu v prípade potreby.

Prostriedky využívané našou spoločnosťou

Regály

Veľmi vhodné sú tzv. spádové regály , ktoré je možné jednoducho predĺžiť v pozdĺžnom stave a optimalizovať ich hĺbku. Je možné ich tiež vybaviť šikmými policami pre jednoduchú manipuláciu.

 

Princíp spádových regálov umožňuje bezproblémové vyskladňovanie tovaru na princípe FOFO/First  In First Out/.Tento princíp sa uplatňuje všade tam, kde chcete mať perfektný prehľad o toku tovaru. Pokrokový tvar rámu umožňuje flexibilnú prestavbu regálov a vďaka bohatému príslušenstvu umožňuje mnohostranné využitie. Ľahko prestaviteľná výška políc umožňuje flexibilné prispôsobenie svetlej výšky jednotlivých úrovní  skladovanému  tovaru. Spádový regál /KDR/ sa vyznačuje jednoduchou a rýchlo prispôsobiteľnou ergonómiou podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Vending - automatické vydávanie tovaru

Obaly

Výber farieb, veľkostí typov vždy riešime individuálne so zákazníkom.

Základné typy sú KLT 3215 (300x200x148 mm)  a LF 221 ( např. 234x150x122 mm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítačky čiarových kódov a tlačiarní

 

Štítky