Nachádzate sa tu

Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
typ 1 02 1401 4032 934 82144
hrubé 02 1601 4034 555 82144
s jemným metrickým závitom 02 1401 8673 934 82144
nízke B 02 1403 4035 439 82153
nízke s jemným metrickým závitom B 02 1403 8675 439 82153
nízke 02 1403 936
na priváranie 02 1455 929 82169
s prírubou 6923 82168 EN 1661
s prírubou a rebrováním Ripp rippmu
s prírubou a ozubením Sperrzahn sperrzahnmu
s prírubou a ozubením Tensilock TensilockMu
pre oceľové konštrukcie HV 6915 82171 EN14399-4
vysoké 1d 4033
vysoké 1,5d B 6330 82155
vysoké 1,5d s nákružkom 6331 61272
predlžovacie 3d 6334 82157
samoistné celokovové V 7042 980 82176 BN205107-1
samoistné s nekovovou vložkou 7040 982 82175 BN205107-3
samoistné s nekovovou vložkou nízke 02 1492 10511 985 82175
samoistné s nekovovou vložkou a prírubou 6926 EN 1663
samoistné celokovové s prírubou 6927
samoistné (Pal) 7967
s rúrkovým závitom B 431
na prírubové spoje NF 13 1530 2510 74303
samoistné celokovové (Thermag) 14441
s guľovým nákružkom A 74361
s plochým nákružkom B 74361
s otočnou podložkou pre kolesá H 74361
ploché s malým šesťhranom 80705
trhacie AbreissMu
predlžovacie 6kt GewMuffen
kombinované s otočnou podložkou pre kolesá KombiMu
lisovacie SetzMu
s trapézovým závitom TrapezMu6kt
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
presné 02 1411 7035 935 82148
nízke 02 1412 7038 937 82159
nízke 979
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
vysoké 557 82151
drobné nízke 02 1416 562 82151
na priváranie 928
do lišt typ 28/15 28/15 GleitMu
do lišt typ 38/17 38/17 GleitMu
do lišt typ 40/22 40/22 GleitMu
do lišt typ 50/30 50/30 GleitMu
do lišt typ 50/40 50/40 GleitMu
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
nízké 917 82182
vysoké 1587 82181
s polyamidovou vložkou 986
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
vyhnuté N 99
pevné 6305
voľné 6307
krížové otočné D 6335
krížové otočné K-Schwarz 6335
s krížovou hlavou Typ 2 MC1580
guľové otočné C 319
hviezdicové otočné K-Schwarz 6336
s krížovou hlavou Typ 3 MC1580
otočné gombíky Typ 2 MC1538
s 2 držadly 80701
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
s okom 582
oblúkové 28129
obdĺžnikové 80704
Popis Tvar ČSN ISO DIN PN/M Jiné
krídlové AF 02 1665 315 82439
krídlové (liate) 02 1665 315 82439
ryhované 02 1461 466 82461
ryhované nízke 02 1462 467 82462
T-matice s drážkou 508
privarovacie s bradavkami hore Oben AnschwMu
privarovacie s bradavkami dole Unten AnschwMu
klietkové B51012
predlžovacie valcové Runde GewMuffen
pre lešenie L-5127
pružné príchytné SchnappMu
valcové s trapézovým závitom TrapezMuRun