Nachádzate sa tu

Myslíme na budúcnosť

 • Pobočka 
  Česká republika
 • 23. 12. 2017
 • email
 • fb
 • twitter
 • Normy ISO 14001 sa týkajú manažmentu životného prostredia, ktorý znižuje vplyvy činností organizácie na životné prostredie. Zaviedli sme a udržiavame systém environmentálneho manažérstva, spĺňajúci požiadavky ČSN EN ISO 14001:2016. Výskumný ústav pozemných stavieb – certifikačná spoločnosť, s.r.o. nám 15. 6. 2017 udelila certifikát č. 3009/073-17/EMS.

  Naša spoločnosť splnila tieto podmienky:

  Stanovenie environmentálnej politiky.

  Definovanie činností firmy, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

  Sledovanie platných a vznikajúcich zákonných aj iných požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia a ich zakomponovanie do procesov firmy.

  Stanovenie dlhodobých cieľov environmentálnej politiky spoločnosti.

  Vzdelávanie zamestnancov v danej oblasti.

  Sledovanie, meranie účinkov a prijímanie preventívnych opatrení.