Nachádzate sa tu

Myslíme na budúcnosť

  • Pobočka 
    Česká republika
  • 23. 12. 2017
  • email
  • fb
  • twitter
  • Normy ISO 14001 sa týkajú manažmentu životného prostredia, ktorý znižuje vplyvy činností organizácie na životné prostredie. Zaviedli sme a udržiavame systém environmentálneho manažérstva, spĺňajúci požiadavky ČSN EN ISO 14001:2016. Výskumný ústav pozemných stavieb – certifikačná spoločnosť, s.r.o. nám 15. 6. 2017 udelila certifikát č. 3009/073-17/EMS.

    Naša spoločnosť splnila tieto podmienky:

    Stanovenie environmentálnej politiky.

    Definovanie činností firmy, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

    Sledovanie platných a vznikajúcich zákonných aj iných požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia a ich zakomponovanie do procesov firmy.

    Stanovenie dlhodobých cieľov environmentálnej politiky spoločnosti.

    Vzdelávanie zamestnancov v danej oblasti.

    Sledovanie, meranie účinkov a prijímanie preventívnych opatrení.